Details

Title

Michaela Polanyiego program filozofii postkrytycznej – krytyka metody wątpienia

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2013

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/pfns-2013-0020

×