Szczegóły

Tytuł artykułu

Coal-Mine Liquidation as a Strategic Managerial Decision: a Decision-Making Model Based on the Options Approach / Likwidacja Kopalni Jako Strategiczna Decyzja Menedżerska: Model Decyzyjny Z Wykorzystaniem Podejścia Opcyjnego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 0860-7001

Referencje

Cox (1979), Option Pricing : a Simplified Approach of, Journal Financial Economics, 229, doi.org/10.1016/0304-405X(79)90015-1 ; Akbari (2009), References Minable Reserve Estimation While Determining Ultimate Pit Limits Under Price Uncertainty by Real Option Approach Arch Min No, Sci, 321. ; Brennan (1985), Evaluating Natural Resource Investments of, Journal Business, 58.

DOI

10.1515/amsc-2015-0046

×