Szczegóły

Tytuł artykułu

Scientific essentialism in the light of classification practice in biology – a case study of phytosociology

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×