Details

Title

Środowiskowe przyzwolenie na łamanie zasad dobrej praktyki badawczej w opinii społeczności akademickiej

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2012

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×