Szczegóły

Tytuł artykułu

Zdolność przewidywania jako warunek naukowości w sporze o ewolucję i inteligentny projekt

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×