Details

Title

Polskie nauki społeczne w świetle hipotezy peryferyjnej dualności

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2013

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×