Szczegóły

Tytuł artykułu

Simulation Of Mine Water Inflow: Case Study Of The Štavalj Coal Mine (Southwestern Serbia)

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×