Szczegóły

Tytuł artykułu

Fałszywe wspomnienia: jak to się dzieje, że umysł pamięta coś, czego nie było?

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/pfns-2013-0039

×