Details

Title

Bariery współpracy uczelni i przedsiębiorstw w lubelskim środowisku naukowym

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2013

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×