Details

Title

Jak wychować naukowca? Propozycja sposobu organizacji procesu wychowania

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2013

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×