Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: Szymański Mirosław J. , 2013, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×