Szczegóły

Tytuł artykułu

Sylwetka intelektualna Profesora Mariana Przełęckiego

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×