Szczegóły

Tytuł artykułu

Założenia umiarkowanie pluralistycznej metodologii

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

×