Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: Michał Klichowski, 2012, Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się, przedmowa Z. Melosik, Kraków: Wydawnictwo Impuls

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×