Szczegóły

Tytuł artykułu

The Calculation of Methane Concentration Emitted from the Coal Face

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×