Szczegóły

Tytuł artykułu

Metody mieszane w kontekście procesu badawczego w naukoznawstwie

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

×