Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: Łukasz Hardt, 2013, Studia z realistycznej filozofii ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 177.

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×