Szczegóły

Tytuł artykułu

Inspiracje Hercenowskie w programie agrarnym rosyjskiej Partii Konstytucyjno- -Demokratycznej (1905–1914)

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/pfns-2013-0060

×