Details

Title

Recenzja z: Rudolf Carnap, 2011, Logiczna struktura świata, tłum. Paweł Kawalec, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. cxxv + 417.

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2014

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×