Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: Rudolf Carnap, 2011, Logiczna struktura świata, tłum. Paweł Kawalec, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. cxxv + 417.

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×