Szczegóły

Tytuł artykułu

Edytorial: Debaty podczas konferencji „Finansowanie projektów badawczych w Polsce – teoria i praktyka”

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×