Szczegóły

Tytuł artykułu

Control-volume-based model of the steam-water injector flow

Tytuł czasopisma

Archives of Thermodynamics

Rocznik

2010

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Committee on Thermodynamics and Combustion of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1231-0956 ; eISSN 2083-6023

×