Szczegóły

Tytuł artykułu

Thermal and bifurcation characteristics of heat-recirculating conversion of gaseous fuels

Tytuł czasopisma

Archives of Thermodynamics

Rocznik

2010

Numer

No 2 July

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Committee on Thermodynamics and Combustion of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1231-0956 ; eISSN 2083-6023

×