Details

Title

Dyrektywalna teoria znaczenia a problem bezbłędnej niezgody

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2013

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstract

<jats:title>Streszczenie</jats:title><jats:p>W swoim artykule z 2004 roku Max Kölbel charakteryzuje zjawisko „nie-zawinionej niezgody”</jats:p>

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2014

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/pfns-2013-0071

×