Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: Marek Hetmański, 2013, Epistemologia informacji, Kraków: Copernicus Center Press, ss. 366; Fidelia Ibekwe-SanJuan, Thomas M. Dousa, (red.), 2014, Theories of Information, Communication and Knowledge, Dordrecht: Springer, ss. 331.

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×