Szczegóły

Tytuł artykułu

Ontologia i semiotyka pojęcia w sensie logicznym i treści nazw

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstrakt

<jats:title>Streszczenie</jats:title><jats:p>W artykule omawiam koncepcję pojęcia podaną przez Kazimierza Ajdukie-wicza w</jats:p>

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/pfns-2013-0089

×