Szczegóły

Tytuł artykułu

Salzburg Conference for Young Analytic Philosophy 2014. Salzburg, Austria, 4-6 września, 2014 roku

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×