Szczegóły

Tytuł artykułu

Investigation of the flow conditions in a high-performance heat exchanger

Tytuł czasopisma

Archives of Thermodynamics

Rocznik

2010

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Committee on Thermodynamics and Combustion of the Polish Academy of Sciences

Data

2010

Identyfikator

ISSN 1231-0956 ; eISSN 2083-6023

Referencje

Hoffman K. (2000), Computational Fluid Dynamics, 1-3. ; Chung T. (2002), Computational Fluid Dynamics. ; Wesseling P. (2000), Principles of Computational Fluid Dynamics. ; Srnivas K. (1992), Computational Techniques for Fluid Dynamics. ; Tannehill J. (1997), Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer. ; Ferziger J. (2002), Computational Methods for Fluid Dynamics. ; Menter F. (1993), Zonal two equation k-ω turbulence models for aerodynamic flows. ; White F. (2006), Fluid Mechanics. ; Incopera F. (1990), Introduction to Heat Transfer. ; Incopera F. (2007), Fundamentals of heat and mass transfer. ; Apsley D. (2009), Boundary Layer Spring School 2009. ; Kader B. (1981), Temperature and concentration profiles in fully turbulent boundary layers, Int. Journal of Heat and Mass Transfer, 24, 9, 1541. ; Date A. (2005), Introduction to Computational Fluid Dynamics, doi.org/10.1017/CBO9780511808975 ; Wilcox D. (1993), Turbulence Modeling for CFD. ; Blazek J. (2001), Computational Fluid Dynamics Principles and Applications. ; Cebeci T. (2005), Computational Fluid Dynamics for Engineers. ; <i>Heat Exchanger Design Handbook.</i> VDI, Düsseldorf 1983.

DOI

10.2478/v10173-010-0013-x

×