Details

Title

Uzasadnienie zdań spostrzeżeniowych: Ajdukiewicz, McDowell, Davidson

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2013

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstract

StreszczenieW artykule zostają porównane ze sobą trzy stanowiska w kwestii uzasadnie-nia zdah czy przekonah spostrzeżeniowych: Kazimierza Ajdukiewicza, Johna McDowella oraz Donalda Davidsona. Szczególną uwagę poświęcono David-sona kategorii triangulacji jako rzucającej światło na ideę rozwijaną przez Ajdukiewicza, w myśl której doświadczenie jednostkowe, choć nie uzasad-nia zdah spostrzeżeniowych, to uczestniczy w procedurze pośredniego uza-sadnienia, związanej m.in. z uznaniem społecznego charakteru komunikacji językowej.

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2014

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/pfns-2013-0100

×