Szczegóły

Tytuł artykułu

Proceduralno-kognitywny charakter ideału obiektywności

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×