Details

Title

„Obiektywność skonstruowana”? Kategoria obiektywnościw postkonstruktywistycznych studiach nad nauką i technologią

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2015

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×