Details

Title

recenzja z: Thomas Schramme (red.), 2014, Being Amoral:Psychopathy and Moral Incapacity, Cambridge, MA.: The MIT Press, ss. 344

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2015

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0044-1619
×