Details

Title

Konferencja naukoznawcza „A New Organon: Science Studies inPoland between the Wars”, 20-21 lutego 2015, Konstancja (Niemcy)

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2015

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 0044-1619
×