Szczegóły

Tytuł artykułu

Warunki ochrony własności intelektualnej w uczelniach oraz jednostkach badawczych i rozwojowych w Polsce

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×