Szczegóły

Tytuł artykułu

„Rytuał” i „obrzęd” w opowiadaniu Aleksego Łosiewa Tеаtroman

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×