Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: Frank Biermann, Earth System Governance. World politics in the Anthropocene, Cambridge: The MIT Press, ss. 296

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×