Szczegóły

Tytuł artykułu

Czy możliwa jest wiedza interdyscyplinarna?

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×