Details

Title

Ocena humanistyki w świetle wyzwań Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2016

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×