Szczegóły

Tytuł artykułu

Reduction of dynamic error in measurements of transient fluid temperature

Tytuł czasopisma

Archives of Thermodynamics

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Committee on Thermodynamics and Combustion of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1231-0956 ; eISSN 2083-6023

×