Details

Title

Różnice związane z płcią w zakresie korzystania z sieci społecznościowych – wybrane aspekty

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2016

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×