Szczegóły

Tytuł artykułu

Normatywność znaczenia jako odpowiednik doboru naturalnego. Krytyczne studium teleosemantyki

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×