Details

Title

Cytowania członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk według Google Scholar

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2016

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×