Details

Title

DIAGNOZA STANU I WALORÓW PARKÓW MIEJSKICH LUBLINA ORAZ WYTYCZNE DO ICH KSZTAŁTOWANIA

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2012

Volume

Vol. VIII

Numer

Iss. 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980
×