Szczegóły

Tytuł artykułu

DIAGNOZA STANU I WALORÓW PARKÓW MIEJSKICH LUBLINA ORAZ WYTYCZNE DO ICH KSZTAŁTOWANIA

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2012

Wolumin

Vol. VIII

Numer

Iss. 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×