Szczegóły

Tytuł artykułu

Karl Popper: kłopoty z racjonalizmem, kłopoty z filozofią

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×