Szczegóły

Tytuł artykułu

Ontologia dzieła sztuki a Karla Poppera koncepcja trzeciego świata

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Identyfikator

ISSN 1230-1493

×