Szczegóły

Tytuł artykułu

DEGRADACJA KRAJOBRAZU A PLANOWANIE PRZESTRZENNE. PROGNOZA PRZESTRZENNYCH I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH SKUTKÓW UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „BOLINKO-NIEMIERZYŃSKA” W SZCZECINIE NA TERENIE OBJĘTYM LOKALNYM

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2012

Wolumin

Vol. VIII

Numer

Iss. 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×