Details

Title

Dendroflora przydrożnych obiektów sakralnych w gminie Mełgiew (woj. lubelskie)w aspekcie przyrodniczo-krajobrazowym

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2013

Volume

Vol. IX

Numer

Iss. 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980
×