Szczegóły

Tytuł artykułu

Dendroflora przydrożnych obiektów sakralnych w gminie Mełgiew (woj. lubelskie)w aspekcie przyrodniczo-krajobrazowym

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2013

Wolumin

Vol. IX

Numer

Iss. 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×