Szczegóły

Tytuł artykułu

Thermodynamic and economic analysis of a gas turbine combined cycle plant with oxy-combustion

Tytuł czasopisma

Archives of Thermodynamics

Rocznik

2013

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Committee on Thermodynamics and Combustion of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-6023 ; ISSN 1231-0956

×